forexlessons.org Veolia

Železniční doprava

Veolia Transport v České republice patří mezi vedoucí autobusové dopravce. Naším cílem je v budoucnu dosáhnout obdobného postavení i v železniční dopravě.

 

Naše světové reference na železnici:

 • 9710 km železničních tratí
 • 2782 železničních vozidel
 • 315 milionů přepravených cestujících za rok
 • 8 zemí – Austrálie, Česká republika, Francie, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Švédsko, Spojené Státy

 

Naše aktivity v České republice:

Veolia Transport Morava a. s., která patří do skupiny Veolia Transport je provozovatelem drážní dopravy na Železnici Desná, která je majetkem Svazku obcí údolí Desné:

 • délka trati: 22 km,
 • počet zastávek: 15,
 • počet přepravených osob: 513 630

Společnost Veolia Transport Česká republika a.s. je pravidelným účastníkem výběrových řízení na poskytování dopravních služeb v závazku veřejné služby a to jak na celostátní úrovni, tak na úrovni krajů. Kromě účasti na výběrových řízeních připravuje společnost pro regionální objednatele železniční dopravy nové projekty v těchto segmentech železničního trhu:

 • vysokokapacitní příměstská doprava provozovaná na krátké až střední vzdálenosti s vysokou hustotou dopravního zatížení v závislé trakci
 • regionální doprava na krátké vzdálenosti s nízkou přepravní kapacitou v nezávislé trakci
 • rychlá interregionální doprava na střední vzdálenosti se střední přeprvavní kapacitou v závislé i nezávislé trakci

 

Předkládané projekty jsou prioritně zaměřeny na:

 • maximalizaci přínosů spojených s využitím moderních kolejových vozidel,
 • dosažení plného souladu s časovými, kvalitativními a kapacitními požadavky objednatelů dopravy,
 • efektivní intermodální spolupráci s autobusovou dopravou v oblasti dopravní koncepce, odbavení cestujících a informačních technologií.