forexlessons.org Veolia

Naše Vize

Naší vizí je vytvářet standard pro zvládnutí bezpečných a udržitelných řešení mobility.

Vytváříme standard

Získáváme uznání kvůli našim globálním profesionálním schopnostem, průběžné inovaci, silným místním vazbám a kvalifikovaným pracovníkům na všech úrovních. Naši konkurenti se nás snaží napodobovat a naše činnosti se pro ně stávají měřítkem požadované úrovně.

Řízení

Jelikož jsme odborně způsobilý dopravní operátor, můžeme svým zákazníkům spolehlivě pomáhat při jejich plánování, projektování a získávání informací a zajistit jim efektivní propojení na další poskytovatele služeb.

Bezpečnost

Naším cílem je dosahovat nejvyšší úroveň bezpečnosti a ochrany pro naše pracovníky, cestující a širší komunitu formou přísných analýz rizik, preventivních opatření, školení pracovníků a uplatňování bezpečnostních postupů.

Princip udržitelnosti

U všech našich činností hodnotíme jejich vliv na životní prostředí a trvale hledáme nové způsoby, jak využívat zdroje co nejefektivněji. Náš způsob myšlení a plánování je orientován na dlouhodobé, zodpovědné a vzájemně výhodné partnerství s našimi zákazníky.

Mobilita

Nabízíme multimodální a intermodální dopravní možnosti, abychom přepravili své zákazníky a cestující, kam potřebují, a to včas, pohodlně a nákladově efektivním způsobem. Naše informační nástroje o mobilitě pomáhají našim cestujícím optimalizovat dobu cestování.

Řešení

Orientujeme se na zákazníky. Nasloucháme, zkoumáme a učíme se z našich celosvětových zkušeností a navrhujeme pro naše zákazníky inovativní řešení konkrétních problémů.

 

Staneme se dlouhodobým partnerem místních úřadů, průmyslových zákazníků a jiných vládních agentur přejících si uplatnit inovativní, nákladově efektivní a udržitelná řešení mobility.

…svým pracovníkům

Poskytujeme bezpečné, uspokojující prostředí se silným lokálním zapojením, společné hodnoty, smysluplnou práci a uznání za jejich příspěvek při naplňování naší vize.

…svým zákazníkům veřejné dopravy

Svým zákazníkům pomáháme navrhovat, řídit a provozovat integrovaná řešení mobility způsoby, které mohou prokazatelně zlepšit jejich výsledky v oblasti ekonomiky a ochrany životního prostředí.

… svým cestujícím

Poskytujeme nadprůměrné dopravní služby s využitím systémů, díky kterým se cestující dostanou, kam potřebují, a to rychle, bezpečně, pohodlně a za přijatelnou cenu.

…svým zákazníkům z oblasti nákladní dopravy

Nabízíme spolehlivá a nákladově efektivní řešení pro integrovanou nákladní dopravu

…komunitě

Nabízíme školení a pracovní místa a poskytujeme vzdělávací a občanské programy, které zlepšují jejich životní podmínky a prospívají životnímu prostředí.