forexlessons.org Veolia

VEOLIA TRANSPORT

ZAČÁTKY

Historie společnosti se začíná psát v roce 1911 ve Francii, kde bratři Latilové zakládají společnost Compagnie Générale d’Entreprise Automobiles (CGEA) na výrobu nákladních automobilů, které začali používat pro přepravu nákladů i cestujících.

Malá rodinná firma bratří Latilů se úspěšně rozvíjela a v roce 1980 byla převzata společností Générale des Eaux, největší francouzskou soukromou vodárenskou společností, která chtěla rozšířit sortiment poskytovaných služeb v komunální oblasti. Původní jméno společnosti CGEA zůstalo zachováno.

V letech 1988 až 1991 zažila firma ve Francii nebývalý růst, obrat dopravní divize vzrostl z 50 na 500 milionů euro.

PRVNÍ ZAHRANIČNÍ EXPANZE

V roce 1992 CGEA rozvinula své aktivity do Portugalska. Zisk několika kontraktů na provozování železniční dopravy v roce 1996 znamenal vstup na dopravní trh ve Velké Británii. Rok 1997 přinesl CGEA nové akvizice v Německu a v následujícím roce 1998 následovala koupě společnosti Linjebuss group, která provozuje dopravu ve Finsku, Dánsku, Norsku, Švédsku, Belgii a Německu. Společnost dále také expandovala na dopravní trh v Austrálii a Polsku.

SKUPINA VEOLIA ENVIRONNEMENT GROUP

V roce 1998 mezinárodní korporace Générale des Eaux iniciovala vznik nového uskupení, nazavaného Vivendi, které se v roce 2001 rozdělilo do dvou skupin Vivendi Environnement (VE) a Vivendi Universal (VU). Obě skupiny vstoupily se svými akciemi na evropské i americké burzy. V roce 2002 skupina Vivendi Universal odprodala svůj podíl ve skupině Vivendi Environnement, a ta se pro zdůraznění svého úplného osamostatnění od Vivendi Universal přejmenovala v roce 2003 na Veolia Environnement.

Veolia Environnement je oborově rozdělena do čtyř skupin

 • vodárenství – Veolia Water (Veolia Voda)
 • energetika – Dalkia
 • odpadové hospodářství (Onyx)
 • doprava (Connex)

CGEA SE MĚNÍ NA CONNEX

Květen 1999 je datem vzniku společnosti CGEA Transport AG, založené za účelem řízení a dalšího rozvíjení dopravních systémů ve skandinávských zemích, v zemích Beneluxu a ve zemích Střední a Východní Evropy. Do společnosti byly začleněny provozy v Holandsku a Polsku i začínající aktivity v České republice. Významným krokem bylo převzetí provozování metra ve švédské metropoli Stockholmu. S rozvíjejícím se počtem aktivit v různých zemích přejímá společnosti CGEA Transport AG na jaře roku 2000 obchodní název Connex, pod kterým již předtím provozovala dopravu ve Velké Británii a ve Švédsku.

ROZVOJ SPOLEČNOSTI CONNEX

Společnost s novým názvem Connex Transport AB v roce 2000 přebírá firmu Via VTI Group, jež poskytuje dopravní služby ve Francii, Německu a Španělsku.

Rok 2001 přináší další rozcoj v Dánsku, Norsku, Polsku a České republice, do skupiny se zapojují i společnosti v Estonsku a Holandsku.

V roce 2002 se na seznamu zemí, kde působí Connex Transport AB, objevuje Slovinsko. Největší rozvoj zaznamenávají provozy v České republice a Finsku.

V roce 2003 Connex rozšiřuje své působení na německém trhu a získává provozování vlaků na dálkové železniční trati z Gothenburgu a Stockholmu ve Švédsku do norského Narviku na samém severu země. Významná rozšíření svých aktivit zanznamenává v Norsku, Německu, Polsku, Holandsku a v neposlední řadě i v České republice.

V červnu roku 2004 vyjíždí s logem Connexu nové tramvaje v irském Dublinu.

Začleněním firmy Dupraz Bus do skupiny Connex vstupuje v roce 2005 skupina Connex na švýcarský dopravní trh.

Období let 1998 – 2004 přineslo zvýšení obratu skupiny Connex z 270 na 1.550 milionů euro. Tento rozvoj si vyžádal k 1.7.2005 rozdělení skupiny Connex Transport AB na dvě samostatné skupiny

 • Connex Central Europe se sídlem v Berlíně
 • Connex Northern Europe se sídlem ve Stockholmu.
 • Skupina Connex Central Europe rozšiřuje v roce 2005 své působení na Slovensko, kde přebírá společnost SAD Nitra. Skupina Connex Northern Europe v témže roce přebírá dopravce Bebb Travel PLc. ve Walesu.

RODÍ SE VEOLIA TRANSPORT

V roce 2005 se mateřská skupina Veolia Environnement rozhoduje sjednotit své společnosti pod společným obchodním jménem Veolia. Vznikají tak 4 divize:

 • Veolia Water,
 • Veolia Energy (Dalkia),
 • Veolia Enviroenmental Services (Onyx)
 • Veolia Transport (Connex).

Connex Northern Europe se přejmenovala k 17.2.2006 na Veolia Transport Northern Europe a Connex Central Europe ji následovala o tři měsíce později a k 17.5.2006 změnila své obchodní jméno na Veolia Transport Central Europe.